10:06, 27/06/2021

Thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý

a. Công ty Xăng dầu Phú Khánh bán đấu giá tài sản thanh lý bồn thép, vỏ cột bơm, máy bơm hơi…

b. Công ty bán hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại phòng Kế toán số 10B Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang.

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ


a. Công ty Xăng dầu Phú Khánh bán đấu giá tài sản thanh lý bồn thép, vỏ cột bơm, máy bơm hơi…


b. Công ty bán hồ sơ từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại phòng Kế toán số 10B Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang.


c. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0258.3523.531; Di động: 0903.588.133 (trong giờ làm việc) để được biết thêm.