Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vạn Ninh thông báo

Thứ Sáu, 05/03/2021, 22:22 [GMT+7]

1. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Cầu và bà Đào Thị Lang do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 15-7-2010


Kính gửi: Hộ ông Đào Văn Dậy và bà Phan Thị Xuân Hương, thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Cầu và bà Đào Thị Lang do nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay ngày 15-7-2010 đối với thửa đất số 159, tờ bản đồ số 02, nay là thửa đất số 213 tờ bản đồ số 18, diện tích 621,6m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Đào Văn Dậy và bà Phan Thị Xuân Hương được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Cầu và bà Đào Thị Lang theo quy định.


2. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Hạnh do nhận chuyển nhượng quyền bằng Giấy viết tay ngày 15-7-2009.


Kính gửi: Ông Hồ Ngọc Phê và bà Trần Thị Thu Thủy, tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khuê, tỉnh Gia Lai.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Hạnh do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 15-7-2009 đối với thửa đất số 81, tờ 08, diện tích 2310m2 nay là thửa đất 307, tờ 10, diện tích 2649,6m2 (Bản đồ VN 2000 xã Vạn Thọ).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Hồ Ngọc Phê và bà Trần Thị Thu Thủy được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Dương Thị Hạnh theo quy định.


3. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Đô và bà Cao Thị Tuyệt (chết năm 2009) do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2007.


Kính gửi: Ông Cao Cho và bà Đặng Thị Bẹp, xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Đô và bà Cao Thị Tuyệt (chết năm 2009) do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2007 đối với thửa đất 138 tờ 11 diện tích 140m2 nay là thửa đất 34 tờ 36 diện tích 172,8m2 (theo bản đồ VN-2000)


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Cao Cho và bà Đặng Thị Bẹp được biết nội dung trên.

Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Phan Đô và bà Cao Thị Tuyệt (chết năm 2009) theo quy định.


4. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thái Học do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay năm 2007.


Kính gửi: Hộ ông Trần Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Kỷ, thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thái Học do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2007 đối với thửa đất số 677, tờ 31 diện tích 695m2 nay là thửa đất 400 tờ 31 diện tích 614,7m2 (theo bản đồ VN-2000).
Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Trần Văn Hợi và bà Nguyễn Thị Kỷ được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Thái Học theo quy định.


5. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Giang và bà Phan Thị Thắm do nhận tặng cho bằng Giấy tay ngày 25-8-2005.


Kính gửi: Hộ ông Lê Minh Long và bà Huỳnh Thị Thuận, thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Giang và bà Phan Thị Thắm do nhận tặng cho bằng Giấy tay ngày 25-8-2005 đối với một phần thửa đất 666, tờ 11 nay là thửa 31, tờ 27, diện tích 180m2 (Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Lê Minh Long và bà Huỳnh Thị Thuận được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Giang và bà Phan Thị Thắm theo quy định.


5A. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Giang và bà Phan Thị Thắm do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay ngày 25-8-2005.


Kính gửi: Hộ ông Lê Văn Lành và bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Giang và bà Phan Thị Thắm do nhận chuyển nhượng bằng Giấy tay ngày 25-8-2005 đối với một phần thửa đất 263, tờ 11 nay là thửa 31, tờ 27, diện tích 180m2 (Bản đồ VN 2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Lê Văn Lành và bà Nguyễn Thị Ánh được biết nội dung trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Giang và bà Phan Thị Thắm theo quy định.


6. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phi Đạo do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 20-3-2003.


Kính gửi: Hộ ông Ngô Nghĩa Quang, thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phi Đạo do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 20-3-2003 đối với thửa đất số 377, tờ 08 (Bản đồ 201) nay là thửa đất số 40-1, tờ 39, diện tích 50m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho hộ ông Ngô Nghĩa Quang được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Phi Đạo theo quy định.


7. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Triết Lễ do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2005.


Kính gửi: Ông Nguyễn Xin, thôn Lộc Thọ, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Võ Triết Lễ do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2005 đối với thửa đất số 185, tờ 10 diện tích 1150m2 nay là thửa đất 190; 191, tờ 20, diện tích 1131m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Nguyễn Xin được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Võ Triết Lễ theo quy định.


8. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Tấn Đức và bà Nguyễn Thị Hận do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2006.


Kính gửi: Ông Phan Ký và bà Giáp Thị Song, thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  cho ông Phan Tấn Đức và bà Nguyễn Thị Hận do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2006 đối với thửa đất số 334 tờ 09 diện tích 740m2 nay là thửa đất 114 tờ 35 diện tích 384m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho ông Phan Ký và bà Giáp Thị Song được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Phan Tấn Đức và bà Nguyễn Thị Hận theo quy định.

8A. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Tấn Đức và bà Nguyễn Thị Hận do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay năm 2002.


Kính gửi: Bà Phạm Thị Chuyển và ông Phạm Lợi, thôn Hội Khánh, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Tấn Đức và bà Nguyễn Thị Hận do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay năm 2002 đối với thửa đất số 373 tờ 09 diện tích 180m2 nay là thửa đất 114 tờ 35 diện tích 384m2 (theo bản đồ VN-2000).


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh thông báo cho bà Phạm Thị Chuyển và ông Phạm Lợi được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Vạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho ông Phan Tấn Đức và bà Nguyễn Thị Hận theo quy định.


9. Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hoa Phượng do nhận chuyển quyền bằng Giấy viết tay ngày 15-5-2006..


Kính gửi: Ông Ngô Tú Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng, thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.


Hiện tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đặng Thị Hoa Phượng do nhận chuyển nhượng bằng Giấy viết tay ngày 15-5-2006 đối với thửa đất số 977 tờ 16, diện tích 195m2 (theo bản đồ 299 xã Vạn Phú) nay là thửa 190, tờ 63, diện tích 215,7 m2.


Thực hiện theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại Vạn Ninh thông báo cho ông Ngô Tú Dũng và bà Nguyễn Thị Hồng được biết nội dung nêu trên. Trong thời hạn 30 ngày nếu không có khiếu nại gì thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tạiVạn Ninh sẽ thực hiện các bước tiếp theo về việc chuyển quyền sử dụng đất cho bà Đặng thị Hoa Phượng theo quy định.


 

.

các thông tin tiện ích