Thông báo chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thứ Năm, 28/01/2021, 22:47 [GMT+7]

THÔNG BÁO CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


Thửa đất số 327 tờ 11 diện tích 690m2, loại đất ONT+CLN đã được UBND huyện Diên Khánh cấp GCNQSDĐ số phát hành L 311534, vào sổ 00404 ngày 29/9/1998 cho hộ ông Nguyễn Văn Tiến và bà Hoàng Thị Hường. Đến năm 2005, thửa đất số 327 tờ 11 diện tích 690m2 được chỉnh lý thành 3 thửa: 1163, 1164, 1165. Đến ngày 15/8/2011 ông Nguyễn Dưỡng và bà Nguyễn Thị Thu Hà có nhận chuyển nhượng từ hộ ông Nguyễn Văn Tiến và bà Hoàng Thị Hường, thường trú tại thôn Đồng Cau, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa thửa đất số 1165, tờ số 11, giấy tờ không được chính quyền xác nhận.


Sau khi kết thúc thời gian thông báo theo quy định, nếu không có tranh chấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa chi nhánh huyện Cam Lâm sẽ cấp Giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Dưỡng và bà Nguyễn Thị Thu Hà.

.

các thông tin tiện ích