Thông báo thu hồi đất, mặt bằng Dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao

Thứ Năm, 24/12/2020, 22:48 [GMT+7]

Thông báo Về việc thu hồi đất, mặt bằng Dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao.


Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Nha Trang tại Thông báo số 1723/TB-UBND ngày 07/12/2020 kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về cuộc họp nghe báo cáo phương án và kế hoạch cưỡng chế, thu hồi đất, mặt bằng Dự án công viên văn hóa, giải trí, thể thao Nha Trang Sao.


UBND phường Vĩnh Thọ đề nghị Công ty cổ phần Nha Trang Sao thực hiện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Nha Trang Sao đang sử dụng tại đường Phạm Văn Đồng, khu vực Hòn Chồng – Hòn Đỏ, phường Vĩnh Thọ.

.

các thông tin tiện ích