Thông báo V/v thu hồi đất đối với hạng mục Xây dựng kè và đường Nam Sông Cái Nha Trang

Chủ Nhật, 14/03/2021, 22:11 [GMT+7]

UBND thành phố Nha Trang thông báo V/v thu hồi đất đối với hạng mục Xây dựng kè và đường Nam Sông Cái Nha Trang để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang, thành phố Nha Trang.


1. Lý do thu hồi đất: Hạng mục Xây dựng kè và đường Nam Sông Cái Nha Trang để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang, thành phố Nha Trang.


2. Địa điểm thực hiện dự án: Phường Vạn Thắng và phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


3. Diện tích và phạm vi ranh giới:


Diện tích sử dụng đất thu hồi để thực hiện dự án: khoảng 11,6ha.


* Vị trí và ranh giới được xác định tại Bản đồ ranh giới do Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa xác lập ngày 07/8/2020


4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2022.


5. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.


6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của UBND tỉnh.


7. Thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Nha Trang (Trung tâm Phát triển quỹ đất Khánh Hòa là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo văn bản số 3195/UBNDXDNĐ ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa).


8. Trách nhiệm của tổ chức hộ gia đình, cá nhân:


- Phối hợp với UBND phường Vạn Thắng và UBND phường Ngọc Hiệp và Tổ công tác thực hiện việc kê khai diện tích đất, hạng đất, vị trí của đất, số lượng, chất lượng tài sản có trên đất, số nhân khẩu, số lao động và đề đạt nguyện vọng tái định cư (nếu có) gửi UBND xã, phường xác nhận.


- Cung cấp đầy đủ kịp thời chính xác số liệu, các giấy tờ liên quan đến đất bị thu hồi (bản sao có công chứng) để phục vụ công tác xét duyệt bồi thường và tái định cư và chịu trách nhiệm về tính pháp lý.


- Chấp hành đúng trình tự, thời gian bàn giao mặt bằng theo quy định.


- Các trường hợp tranh chấp sẽ không được xem xét giải quyết và sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

.

các thông tin tiện ích