Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá

Thứ Năm, 28/05/2020, 22:20 [GMT+7]

Thông báo mời chào giá


Hạng mục: Bảo trì, bảo dưỡng các dàn lạnh và hệ thống phụ trợ AHU, FCU cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller năm 2020 - Cảng HKQT Cam Ranh


Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Bảo trì, bảo dưỡng các dàn lạnh và hệ thống phụ trợ AHU, FCU cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller năm 2020 - Cảng HKQT Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các nội dung sau:


1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Theo đường link đính kèm: https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ketnoi- doanh-nghiep/thong-bao-moi-chao-gia-hang-muc-bao-tribao- duong-cac-dan-lanh-va-he-thong-phu-tro-ahu-fcu-cho-hethong- dieu-hoa-khong-khi-trung-tam-chiller-nam-2020-canghkqt-cam-ranh.


2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 14h 00 ngày 02 tháng 05 năm 2020.


- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp/ bưu điện.


- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh - Phường Cam Nghĩa – thành phố Cam ranh.


3. Thông tin liên hệ:


- Phòng Kỹ thuật Hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn. Tel: 0986.158.653.


4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Theo đường link đính kèm:


https://www.vietnamairport.vn/camranhairport/tin-tuc/ket-noi-doanhnghiep/thong-bao-moi-chao-gia-hang-muc-bao-tri-bao-duong-cac-danlanh-va-he-thong-phu-tro-ahu-fcu-cho-he-thong-dieu-hoa-khong-khitrung-tam-chiller-nam-2020-cang-hkqt-cam-ranh.


Trân trọng thông báo!

.

các thông tin tiện ích