11:11, 13/11/2019

Thông báo mời chào giá

Về việc: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2019 cho Cán bộ công nhân viên  Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá rộng rãi hạng mục: "Mua sắm bảo hộ lao động năm 2019 cho cán bộ công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh".

Thông báo mời chào giá


Về việc: Mua sắm bảo hộ lao động năm 2019 cho Cán bộ công nhân viên  Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh thông báo mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Mua sắm bảo hộ lao động năm 2019 cho cán bộ công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.


Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:


1.    Yêu cầu về hồ sơ chào giá:


-    Yêu cầu đối với sản phẩm cung cấp:


    + Chất lượng mới 100%, chưa qua sử dụng


    + Năm sản xuất: 2019 trở về sau


- Yêu cầu chi tiết: Vui lòng truy cập link sau https://www.vietnamairport.vn/tin-tuc/thong-bao-moi-chao-gia/thong-bao-moi-chao-gia-ve-viec-mua-sam-bao-ho-lao-dong-nam-2019-cho-can-bo-cong-nhan-vien-cang-hang-khong-quoc-te-cam-ranh.


- Thời gian thực hiện: 07 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng


- Giá trị: Đề nghị chào giá trọn gói hạng mục “Mua sắm bảo hộ lao động năm 2019 cho cán bộ công nhân viên Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh” đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác để thực hiện.


    +Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ


- Thanh toán:


    + Hình thức thanh toán: Chuyển khoản


    + Phương thức thành toán: Thỏa thuận


- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày nộp


2.    Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:


-    Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 14h 00 ngày 20 tháng 11 năm 2019.


-    Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


-    Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:


Địa chỉ: Phòng Văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh.


Email: vpchkcxr@gmail.com


3.    Thông tin liên hệ:


-    Phòng kỹ thuật - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh


-    Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Nhân viên Kỹ thuật.


-    Tel: 0986.158.653


4.    Yêu cầu đối với nhà cung cấp:


-    Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.


-    Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.