10:11, 03/11/2019

Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa thông báo chào giá cạnh tranh

- Tên gói thầu: In lịch treo tường.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.


- Yêu cầu: In lịch theo hình đặc trưng của Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cung cấp; lịch lò xo 07 tờ; khổ 53x78 cm; giấy couche 250gsm; in 04 màu; túi giấy Krap 170gsm.

  Thông báo chào giá cạnh tranh

- Tên Bên mời thầu: Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.


- Tên gói thầu: In lịch treo tường.


- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.


- Yêu cầu: In lịch theo hình đặc trưng của Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cung cấp; lịch lò xo 07 tờ; khổ 53x78 cm; giấy couche 250gsm; in 04 màu; túi giấy Krap 170gsm.


- Số lượng: từ 2.500 – 3.000 quyển lịch.


- Hạn tiếp nhận thư chào giá: Trước 15 giờ 00 ngày 07/11/2019 tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.