11:11, 13/11/2019

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa thông báo đấu giá

1. Tài sản 1: 14,547m3 gỗ xẻ hộp, gỗ tròn các loại và 01 xe cải tiến tự chế. Giá khởi điểm: 49.648.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh


Thông báo đấu giá:


1. Tài sản 1: 14,547m3 gỗ xẻ hộp, gỗ tròn các loại và 01 xe cải tiến tự chế.  Giá khởi điểm: 49.648.000 đồng. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng.


2. Tài sản 2: Xe mô tô 02 bánh biển kiểm soát 79N1-7228. Giá khởi điểm: 900.000 đồng. Tiền đặt trước: 180.000 đồng.


Người có tài sản đấu giá và nơi có tài sản: Hạt Kiểm lâm Cam Lâm.


Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 27/11/2019 tại Trung tâm.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/11/2019  đến 16 giờ ngày 22/11//2019 (trong giờ hành chính), người tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm để mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.


Địa chỉ liên hệ: Số 77 đường 23/10, Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: 0258.3829213.