07:11, 21/11/2019

Thông báo đấu giá tài sản

Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên;


2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 25/12/2019 - Tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.

Thông báo Đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Phú Yên.


Địa chỉ: Số 100 Duy Tân, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên;


2. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên;

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00, ngày 25/12/2019 - Tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên.


4. Tên tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm, gồm: Tàu vỏ thép Xuân Thành 1, số đăng ký: PY-99999-TS, ký hiệu máy chính: DOOSAN-V222TLM, số máy: 511079, công suất: 800HP và trang thiết bị, ngư lưới cụ. Giá khởi điểm: 2.919.501.160 đồng.


5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 20/11/2019 đến 16 giờ 00, ngày 22/12/2019 - Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên; Điện thoại: 0257.3843937).