Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa thông báo mời thầu

Thứ Hai, 29/07/2019, 22:46 [GMT+7]

THÔNG BÁO MỜI THẦU


1. Tên bên mời thầu: Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa


2. Tên gói thầu: Cung cấp Vaccin dịch vụ


- Loại gói thầu: Đấu thầu mua sắm từng mặt hàng


- Giá gói thầu: 1.620.000.000 VNĐ


- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp Vaccin dịch vụ cho Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.


3. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ Vaccin.


4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi từng mặt hàng.


5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ


6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7 giờ ngày 30/7/2019 đến trước 8 giờ 30 phút ngày 8/8/2019.


7. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Tài chính Kế toán, Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thọ 2, P. Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.Số điện thoại: 0258 3670 197.


8. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 8/8/2019


9. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 45 phút ngày 8/8/2019.


10. Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).


11. Bảo đảm dự thầu: 16.000.000 VNĐ. Bằng thư bảo lãnh hoặc bằng tiền mặt.


Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

.

các thông tin tiện ích