Thông báo mời thầu

Thứ Năm, 16/11/2017, 19:38 [GMT+7]

Thông báo mời thầu

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp, thu viện phí, bảo hiểm y tế, …


Tên gói thầu:  Hệ thống máy vi tính chủ.


Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.


-    Phương thức đấu thầu: Trọn gói.


-    Thời gian thông báo: từ ngày  17/11/2017 – 20/11/2017.


-    Thời gian phát hành HSMT từ ngày 21/11/2017 đến trước 14 giờ, ngày 27/11/2017 (trong giờ hành chính).


-    Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.


Điện thoại: 058.3817682, Fax: 058.3812344.


-    Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).


-    Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, số 19 Yersin - Nha Trang – Khánh Hòa.


-    Thời điểm đóng thầu: vào lúc 14giờ 00 ngày  27/11/2017.


-    Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h05’ giờ ngày 27/11/2017.


Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
 

.

các thông tin tiện ích