08:03, 30/03/2023

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa thông báo

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội – đường 23/10, Tp Nha Trang.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Nút giao thông Ngọc Hội – đường 23/10, Tp Nha Trang.  Thông báo:

 

1. Niêm yết phương án dự kiến bồi thường, hỗ trợ, TĐC đối với các trường hợp bị giải tỏa bởi dự án Nút giao thông Ngọc Hội - đường 23/10, Tp Nha Trang để hộ gia đình và cá nhân đóng góp ý kiến:

 

- Kèm Phương án dự kiến (Đợt 30): 04 trường hợp/04 thửa.

 

2. Địa điểm niêm yết: Tại Trụ sở UBND xã Vĩnh Hiệp, UBND phường Ngọc Hiêp và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.

 

3. Thời gian niêm yết: 20 ngày, kể từ ngày 11 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023.

 

4. Ý kiến góp ý điền theo mẫu đính kèm và gửi về UBND xã Vĩnh Hiệp, UBND phường Ngọc Hiệp hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13B Hoàng Hòa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

 

5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo trình tự./.