10:03, 15/03/2023

Tin buồn của gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh, đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Ninh Hòa; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Ninh Hiệp và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh, đảng viên Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.


Năm sinh: 1923.


Quê quán: xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.


Tham gia cách mạng: từ năm 1940.


Ngày vào Đảng: Ngày 12 tháng 8 năm 1947.


Trú tại: TDP 06, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Chiến thắng hạng Ba.


- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.


- Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Ba.


- Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba.


- Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba.


- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Nguyễn Hữu Quỳnh đã từ trần vào hồi: 13 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 3 năm 2023. Hưởng thọ: 101 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: TDP 06, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 19 giờ, ngày 14 tháng 3 năm 2023.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 08 giờ, ngày 15 tháng 3 năm 2023.


Lễ truy điệu lúc: 13 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2023.


Lễ di quan lúc: 14 giờ, ngày 16 tháng 3 năm 2023.


An táng tại nghĩa trang Hòn Rọ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG