09:10, 08/10/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Ngô Đăng Huyên

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Hải và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Ngô Đăng Huyên, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Năm sinh: 1932.


Quê quán: xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.


Tham gia cách mạng: Tháng 8 năm 1949.


Ngày vào Đảng: Ngày 02 tháng 12 năm 1949

Trú tại: số 50/1B Đồng Nai, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huy chương Chiến thắng hạng Nhì.


- Huy chương Kháng chiến hạng Nhì.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Ngô Đăng Huyên đã từ trần vào hồi: 8 giờ00 phút, ngày 06 tháng 10 năm 2022. Hưởng thọ: 91 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: 50/1B Đồng Nai, phường Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 18 giờ, ngày 06 tháng 10 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 19 giờ, ngày 06 tháng 10 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 5 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 6 giờ, ngày 08 tháng 10 năm 2022.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc TP. Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG