10:09, 29/09/2022

Giá nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn

 Giá nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn

       THÔNG BÁO
 
Về giá nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn
 
               
 
Thực hiện Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt thuộc Hệ thống cấp nước tại thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, một số xã thuộc huyện Cam Lâm và Hệ thống cấp nước thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa sản xuất, cung ứng.
 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt thuộc Hệ thống cấp nước tại thành phố Nha Trang, huyện Diên Khánh, một số xã thuộc huyện Cam Lâm và Hệ thống cấp nước thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn như sau:

 

 
Giá nước sạch sinh hoạt nêu trên đã bao gồm thuế tài nguyên nước, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chi lắp đặt đồng hồ nước, ống nhánh theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
 
Thời gian thực hiện kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 10/2022.
 
Công ty kính thông báo đến Quý khách hàng.

Trân trọng./.