03:09, 27/09/2022

Thông báo về kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn400 đường Tỉnh lộ 3

Thực hiện kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn 400 đường Tỉnh lộ 3 (Tại giao lộ Tỉnh lộ 3 - đường đi nghĩa trang Phước Đồng), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước các khu vực

                  THÔNG BÁO
 
Về việc kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn400 đường Tỉnh lộ 3
                  
       Kính gửi: Quý Khách hàng
           
Thực hiện kế hoạch di dời tuyến ống cấp nước Dn 400 đường Tỉnh lộ 3 (Tại giao lộ Tỉnh lộ 3 - đường đi nghĩa trang Phước Đồng), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo việc tạm ngừng cung cấp nước các khu vực sau:
 
1. Khu vực xã Phước Đồng, khu dân cư Đất Lành;
2. Khu vực xã Suối Tân, Suối Cát;
3. Khu vực xã Suối Hiệp.
 
Thời gian: từ 7 giờ  - 14 giờ ngày 30/9/2022;
 
Công ty kính mong Quý khách hàng thông cảm, chủ động tích trữ nước trong thời gian trên. Đồng thời, sau khi tiến hành đấu nối, nước sẽ có hiện tượng đục tại khu vực trên và các khu đô thị phía Tây Lê Hồng Phong. Kính đề nghị khách hàng xả nước trước khi sử dụng./.