09:10, 24/10/2022

Lời cảm tạ của gia đình đồng chí Lê Thanh Quang

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Lê Thanh Quang trân trọng cảm ơn:


- Các Cơ quan Trung ương, các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;


- Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN tỉnh Khánh Hòa; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ....

LỜI CẢM TẠ


Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Lê Thanh Quang trân trọng cảm ơn:


- Các Cơ quan Trung ương, các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng;


- Các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN tỉnh Khánh Hòa; Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.


- Thành ủy, thị ủy, huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ VN các huyện, thị, thành trong tỉnh và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy - HĐND -UBND - UBMTTQ VN các xã, phường thuộc thành phố Nha Trang;


- Bà con thân bằng quyến thuộc; gia đình thông gia, sui gia nội ngoại; bạn bè, thân hữu gần xa và bà con, cô dì, chú bác trong tổ dân phố;


- Quý sư, thầy Chùa Linh Quang, xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.


Đã gửi vòng hoa, đến viếng, dự Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Lê Thanh Quang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang gia tộc họ Lê, thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang;


Trong lúc tang lễ còn có vấn đề sơ suất, xin được niệm tình lượng thứ.