10:10, 20/10/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO
 

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO
 
1. Kể từ ngày 29/9/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát trắng tại Nha Trang; Mã số thuế: 0303145406-001; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 9, Đông Cát, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
2. Kể từ ngày 17/10/2022, Công ty TNHH Xây dựng Dương Quỳnh; Mã số thuế: 4201875062; Địa chỉ: đường Đinh Tiên Hoàng, TDP Tân Hải, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
3. Kể từ ngày 17/10/2022, Công ty TNHH Kiến trúc H&A; Mã số thuế: 4201256986; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 93 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
4. Kể từ ngày 17/10/2022, Công ty TNHH Huy Trần Group; Mã số thuế: 4201838247; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 1, đường Dương Quảng Hàm, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
5. Kể từ ngày 17/10/2022, Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Mê Kông Xanh tại Nha Trang; Mã số thuế: 0314508330-003; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phước Trung 1, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
6. Kể từ ngày 17/10/2022, Công ty TNHH TM & DV Hoàng Gia Nha Trang; Mã số thuế: 4201793500; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 172/8 Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.
 
7. Kể từ ngày 18/10/2022, Công ty Cổ phần Dâu tằm tơ Miền Trung; Mã số thuế: 4201775678; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 14, Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.