10:10, 13/10/2022

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa thông báo

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa kính mời hội viên Câu lạc bộ, 8 giờ ngày 15/10/2022 về Câu lạc bộ (số 19 Yersin, TP. Nha Trang) nghe Lãnh đạo Học viện Hải quân nói chuyện thời sự thời gian gần đây.

THÔNG BÁO


Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa kính mời hội viên Câu lạc bộ, 8 giờ ngày 15/10/2022 về Câu lạc bộ (số 19 Yersin, TP. Nha Trang) nghe Lãnh đạo Học viện Hải quân nói chuyện thời sự thời gian gần đây.


Kính mong hội viên về dự đúng giờ