11:06, 10/06/2022

Trung tâm Bảo tồn di tích thông báo tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hoà

1. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.


2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.


3. Nội dung thi:


- Kiến thức về di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam.

Thông báo

Trung tâm Bảo tồn di tích tổ chức cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hoà, như sau:


1. Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.


2. Phạm vi: Cuộc thi được phát động trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.


3. Nội dung thi:


- Kiến thức về di sản văn hóa thế giới ở Việt Nam.


- Tìm hiểu di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.


- Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.


4. Hình thức thi: Cuộc thi tổ chức thi dưới hình thức trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Bảo tồn di tích, địa chỉ https://ditichkhanhhoa.org.vn, Chuyên mục “Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Di sản văn hoá tỉnh Khánh Hòa”.


5. Thời gian tổ chức cuộc thi: Cuộc thi sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 15/6/2022 đến hết ngày 24h00 ngày 12/7/2022. Cụ thể như sau:


- Tuần 1: 0h00 ngày 15/6/2022 đến 24h00 ngày 21/6/2022;


- Tuần 2: 0h00 ngày 22/6/2022 đến 24h00 ngày 28/6/2022;


- Tuần 3: 0h00 ngày 29/6/2022 đến 24h00 ngày 05/7/2022;


- Tuần 4: 0h00 ngày 06/7/2022 đến 24h00 ngày 12/7/2022.


6. Cơ cấu giải thưởng:


Cá nhân đạt giải được Ban Tổ chức trao giải thưởng như sau:


- 01 Giải Nhất: 1.000.000 đồng (một triệu đồng);


- 02 Giải Nhì: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).


Giá trị giải thưởng và các vấn đề liên quan được thực hiện theo quy định tại thể lệ cuộc thi.


7. Thông tin liên hệ:


Trung tâm Bảo tồn di tích Khánh Hoà


Địa chỉ: 54 Sinh Trung, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang.


Điện thoại: 0258.3813758.


Người đăng ký tham gia cần thường xuyên theo dõi thông báo của Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa, truy cập website hoặc điện thoại liên hệ để kịp thời nắm bắt những thông tin cần thiết.