11:05, 27/05/2022

Linh mục Nguyễn Đức Ngọc đánh rơi giấy tờ

Tôi là Linh mục Nguyễn Đức Ngọc, hiện cư trú tại số 37 (số mới 54) đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đại diện Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam.

Mất giấy tờ


Tôi là Linh mục Nguyễn Đức Ngọc, hiện cư trú tại số 37 (số mới 54) đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là đại diện Tỉnh Dòng Vinh Sơn Việt Nam. Trong quá trình sửa chữa lại căn nhà tại địa chỉ trên có làm thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T-01053 do UBND tỉnh cấp ngày 25/12/2007 cho thửa đất số 38, tờ bản đồ số 78, diện tích 1902,3m2 (mục đích sử dụng: Đất tôn giáo), tại số 37 (số mới 54) đường Bắc Sơn, phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ai nhặt được liên hệ với tôi theo địa chỉ trên, tôi xin chân thành cảm ơn.