Bưu điện TP Nha Trang thông báo

Thứ Ba, 24/05/2022, 06:50 [GMT+7]

Bưu điện TP Nha Trang thông báo

THÔNG BÁO


Bưu điện TP Nha Trang thông báo lịch chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn TP Nha Trang từ tháng 06/2022:


1/ Thời gian chi trả:


- Chi trả chính: Ngày 04 hàng tháng (kể cả Thứ 7). Nếu ngày 04 hàng tháng trùng với ngày chủ nhật thì sẽ chi trả vào ngày 06 (thứ 3 tuần sau). Cụ thể lịch chi trả từ tháng 06/2022 như sau:
 


- Chi trả vét: Sau ngày chi trả chính, Bưu điện sẽ tổ chức chi trả vét đến hết ngày 10 hàng tháng tại các điểm giao dịch của Bưu điện (trong giờ mở cửa).

 

.

các thông tin tiện ích