10:05, 26/05/2022

Tin buồn của gia đình đồng chí Hoàng Hữu Chí

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

TIN BUỒN


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường Phước Long và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Hoàng Hữu Chí, đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Năm sinh: 1927.


Quê quán: Xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Tham gia cách mạng: Tháng 09 năm 1945.


Ngày vào Đảng: Ngày 03 tháng 12 năm 1948.


Trú tại: Số 46 Phùng Hưng, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều huy chương, giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Hoàng Hữu Chí đã từ trần vào hồi: 04 giờ, ngày 26 tháng 05 năm 2022. Hưởng thọ: 96 tuổi.


Linh cữu đồng chí được quàn tại: Số 46 Phùng Hưng, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 17 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2022.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 18 giờ, ngày 26 tháng 05 năm 2022.


Lễ truy điệu lúc: 14 giờ, ngày 27 tháng 05 năm 2022.


Lễ di quan lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 05 năm 2022.


An táng tại Công viên nghĩa trang Vĩnh Thái, Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG