Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Hai, 14/03/2022, 23:59 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Khánh Hòa mời hội viên Câu lạc  bộ, 7 giờ 30 phút ngày 15 tháng 3 năm 2022 về Câu lạc bộ Hưu trí nghe thời sự:


- Nội dung: Tình hình thời sự thời gian gần đây,


- Báo cáo viên: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.


Rất mong hội viên về dự đúng giờ.

.

các thông tin tiện ích