11:03, 01/03/2022

Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

 

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: "Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam",

 

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam”,

Ngành: Khai thác thủy sản


Mã số: 9620304,


Của nghiên cứu sinh: Phạm Viết Tích


Được tổ chức vào hồi: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 3 năm 2022,


Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.