Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường

Thứ Ba, 01/03/2022, 23:26 [GMT+7]

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG


Trường Đại học Nha Trang trân trọng thông báo:


Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường về đề tài: “Nâng cao hiệu quả khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam”,

Ngành: Khai thác thủy sản


Mã số: 9620304,


Của nghiên cứu sinh: Phạm Viết Tích


Được tổ chức vào hồi: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 3 năm 2022,


Tại: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang,


Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa.


Kính mời tập thể và cá nhân quan tâm đến dự.

.

các thông tin tiện ích