07:12, 18/12/2021

Tin buồn của gia đình đồng chí Nguyễn Kịch

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN phường Phương Sơn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

 

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Nha Trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN phường Phương Sơn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Nguyễn Kịch, Đảng viên Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Năm sinh: 1929.


Quê quán: xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.


Tham gia cách mạng: Tháng 8 năm 1945.


Ngày vào Đảng: Ngày 14 tháng 3 năm 1949.


Trú tại: Số 06 Thủy Xưởng, P. Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


* Quá trình tham gia hoạt động cách mạng đồng chí đã được Đảng và Nhà nước khen tặng:


- Huân chương Kháng chiến hạng Nhất


- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.


- Huân chương Quyết thắng hạng Nhất.


- Huân chương Giải phóng hạng Ba.


- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.


Và nhiều giấy khen, bằng khen.


Đồng chí Nguyễn Kịch đã từ trần vào hồi: 18 giờ 15 phút, ngày 16 tháng 12 năm 2021. Hưởng thọ: 92 tuổi.Linh cữu đồng chí được quàn tại: Số 06 Thủy Xưởng, P.Phương Sơn, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.


Lễ nhập quan lúc: 10 giờ, ngày 17 tháng 12 năm 2021.


Lễ viếng bắt đầu lúc: 11 giờ, ngày 17 tháng 12 năm 2021.


Lễ truy điệu lúc: 14 giờ, ngày 18 tháng 12 năm 2021.


Lễ di quan lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2021.


Hỏa táng tại Nghĩa trang phía Bắc, thành phố Nha Trang.


BAN TỔ CHỨC LỄ TANG