Thông báo

Thứ Tư, 13/06/2018, 23:28 [GMT+7]

THÔNG BÁO


Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang thông báo đến toàn thể HSSV ở KTX có xe đang để tại Nhà xe Ký túc xá, Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất yêu cầu các em đến nhận lại xe.


Thời gian kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22-6-2018. Nếu quá thời gian này HSSV nào không đến nhận, Trung tâm sẽ không chịu trách nhiệm về các tài sản nêu trên.


Đề nghị các em HSSV đến nhận lại tài sản của mình đúng thời gian quy định theo thông báo này.

 

.

các thông tin tiện ích