11:12, 08/12/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 18/11/2022, Công ty TNHH Sản xuất và Ứng dụng Công nghệ Thủy sản Vina-Chi nhánh Khánh Hòa; Mã số thuế: 4500380011-002; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 18/11/2022, Công ty TNHH Sản xuất và Ứng dụng Công nghệ Thủy sản Vina-Chi nhánh Khánh Hòa; Mã số thuế: 4500380011-002; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Tân Thành, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/17P, từ số 40 đến số 500 của Doanh nghiệp tư nhân Mai Thành Tín; Mã số thuế: 4201588244; Địa chỉ: đường Đinh Tiên Hoàng, TDP Bãi Giếng Bắc, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Doanh nghiệp tư nhân Mai Thành Tín chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.


3. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL-11P, từ số 9373 đến số 9400 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Đạt; Mã số thuế: 4201766708; Địa chỉ: Số 352 đường 3/4, tổ dân phố Linh Thương, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phúc Đạt chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.


4. Kể từ ngày 02/12/2022, Doanh nghiệp Tư nhân Vàng Bạc Đá Quý Kim Oanh; Mã số thuế: 4201557694; Địa chỉ: Kiốt số 2, đường 22/8, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 02/12/2022, Công ty TNHH XD - TM Anh Tuấn; Mã số thuế: 4201675747; Địa chỉ: 220 đường 22/8, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 14/11/2022, Công ty y TNHH Xây dựng và Thương mại Hà Châu; Mã số thuế: 4200887918; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 320 Dã Tượng, phường Phước Long, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TTBTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


7. Kể từ ngày 21/11/2022, Công ty TNHH Dịch Vụ Ánh Sao Sáng; Mã số thuế: 4201874478; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 13 Nhật Lệ, Phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.