11:11, 11/11/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 02/11/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Bê tông Bắc Kạn; Mã số thuế: 4700284146; Địa chỉ: Khuổi Nhầu, xã Thanh Tịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 02/11/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Bê tông Bắc Kạn; Mã số thuế: 4700284146; Địa chỉ: Khuổi Nhầu, xã Thanh Tịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 04/11/2022, Công ty TNHH Tài Phước Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201867488; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Suối Sâu, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 08/11/2022, Công ty TNHH Hoàng Danh; Mã số thuế: 4201237038; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 18D/1 Củ Chi, Phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 08/11/2022, Công ty TNHH Dịch Vụ Ánh Sao Sáng; Mã số thuế: 4201874478; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 13 Nhật Lệ, Phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 01/11/2022, Công ty CP Khoáng sản Đầu tư Sài Gòn-Chi nhánh Vạn Hưng; Mã số thuế: 0300392799-011; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 01/11/2022, Công ty TNHH TSPA; Mã số thuế: 0313437158; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Ân Nam 5, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


7. Kể từ ngày 02/11/2022, Công ty TNHH NL Trang trại Chăn nuôi Tổng hợp Hoàng Linh; Mã số thuế : 4201910655; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: đường Phạm Văn Đồng, thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.