10:11, 10/11/2022

Công ty cổ phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình bàn giao và lưu trữ giữa các bộ phận trong công ty có làm thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 138; tờ bản đồ 32; diện tích 1419,0m2; địa chỉ thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; giấy CNQSDĐ số BK 286118, cấp ngày 29/10/2012.

Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Công ty cổ phần Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp Khánh Hòa, địa chỉ 27 đường 2/4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, điện thoại 02583.829710, 0979805279.


Trong quá trình bàn giao và lưu trữ giữa các bộ phận trong công ty có làm thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất số 138; tờ bản đồ 32; diện tích 1419,0m2; địa chỉ thôn Phước Lộc, xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; giấy CNQSDĐ số BK 286118, cấp ngày 29/10/2012.


Vậy, ai nhặt được xin liên hệ theo địa chỉ trên. Công ty xin chân thành cảm ơn.