10:11, 06/11/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 28/10/2022, Công ty TNHH Cat Tiger Khareal; Mã số thuế: 4201720037; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 25 - 26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

 

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 28/10/2022, Công ty TNHH Cat Tiger Khareal; Mã số thuế: 4201720037; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 25 - 26 Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 01/11/2022, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà; Mã số thuế: 4201569273; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: STH 02.04 đường 28 KĐT mới Lê Hồng Phong I, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 010/11/2022, Công ty TNHH Vận tải Sơn Quốc; Mã số thuế: 4201808838; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 19/51 Lý Ông Trọng, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 01/11/2022, Công ty TNHH Thương mại Đại An Nha Trang; Mã số thuế: 4201912846; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 36 Trần Mai Ninh, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 01/11/2022, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Hoàng Mai NT; Mã số thuế: 4201931165; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phước Lợi, xã phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 25/10/2022, Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Xây dựng Việt Nga; Mã số thuế: 4201620025; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 30/7 Lê Thanh Nghị, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng 02 (hai) số hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.


7. Kể từ ngày 26/10/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Hà An Phát; Mã số thuế: 4201841105; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Nghĩa Cam, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


8. Kể từ ngày 27/10/2022, Công ty TNHH Ngọc Ảnh; Mã số thuế: 4200395779; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 206 Đại lộ Hùng Vương, Tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


9. Kể từ ngày 31/10/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Phúc Nha Trang; Mã số thuế: 4201155508; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Ô số 6, tầng 10, tòa nhà VCN TOWER, số 2 đường Tố Hữu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.