10:10, 30/10/2022

Cục thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 24/10/2022, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Xuân Việt; Mã số thuế: 4201725483; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hẻm 7, đường Hoàng Văn Thụ, Tổ Dân Phố Lộc Thịnh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 24/10/2022, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Xuân Việt; Mã số thuế: 4201725483; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hẻm 7, đường Hoàng Văn Thụ, Tổ Dân Phố Lộc Thịnh, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 24/10/2022, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Vĩnh Phong; Mã số thuế: 4201914755; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Hòa Do 6A, đường An Dương Vương, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 24/10/2022, Công ty TNHH Mỹ Thuật Quảng Cáo Quang Khánh; Mã số thuế: 4201689524; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Lộc Hải, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 24/10/2022, Công ty TNHH Ngọc Ảnh; Mã số thuế: 4200395779; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 206 Đại lộ Hùng Vương, Tổ dân phố Hòa Do 2, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 01/7/2022, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/14PP, từ số 56 đến số 250 của Công ty TNHH Cơ khí Đại Hoàng Phát; Mã số thuế: 4201600212; Địa chỉ: thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng. Công ty TNHH Cơ khí Đại Hoàng Phát chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính.


6. Kể từ ngày 24/10/2022, Công ty TNHH NL Trang trại Chăn nuôi Tổng hợp Hoàng Linh;Mã số thuế: 4201910655; Địa chỉ: đường Phạm Văn Đồng, thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


7. Kể từ ngày 25/10/2022, Công ty TNHH TSPA; Mã số thuế: 0313437158; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Ân Nam 5, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


8. Công ty TNHH DV-TM Tổng Hợp Thùy Anh Phát; Mã số thuế: 4201686587; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa chưa đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính. Kể từ ngày 25/10/2022 Công ty TNHH DV-TM Tổng Hợp Thùy Anh Phát không được đăng ký sử dụng hóa đơn.


9. Kể từ ngày 25/10/2022, Công ty SX TM và DV Phương Nguyên; Mã số thuế: 4201946362;Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Nam 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.