10:11, 06/11/2022

Bà Phạm Thị Kim Nga tìm giấy tờ thất lạc

Vào khoảng thời gian tháng 10 năm 2022, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa.


Chúng tôi : Nguyễn Minh Quang - CCCD: 001060007074;


Phạm Thị Kim Nga - CCCD: 001166008635.


Có đánh mất một số giấy tờ sau:


- Hợp đồng mua bán nhà số 16/LK5-14/HDMB-TH ký ngày 24/10/20217; Văn bản tặng cho hợp đồng mua bán nhà lần 1 do công ty CPĐT PT Nhà Thái Hưng xác nhận ngày 16/08/2018.

TÌM GIẤY TỜ THẤT LẠC


Vào khoảng thời gian tháng 10 năm 2022, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa.


Chúng tôi : Nguyễn Minh Quang - CCCD: 001060007074;


Phạm Thị Kim Nga - CCCD: 001166008635.


Có đánh mất một số giấy tờ sau:


- Hợp đồng mua bán nhà số 16/LK5-14/HDMB-TH ký ngày 24/10/20217; Văn bản tặng cho hợp đồng mua bán nhà lần 1 do công ty CPĐT PT Nhà Thái Hưng xác nhận ngày 16/08/2018.


- Các biên lai, hóa đơn, mua bán nộp tiền nhà ở cho công ty gồm: Hóa đơn GTGT số 0000525 ngày  14/12/2016; Hóa đơn GTGT số 0001967 ngày 05/10/2017; Hóa đơn GTGT số 0002855 ngày 10/12/2018; Hóa đơn GTGT số 0003052 ngày 19/04/2019.


Ai nhặt được, cho chúng tôi xin lại. chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


Thông tin liên lạc: Nguyễn Ngọc Khuê - SĐT: 0904050973.