11:11, 07/11/2022

Ông Nguyễn Minh Quang và bà Phạm Thị Kim Nga tìm giấy tờ thất lạc

Vào khoảng thời gian tháng 10 năm 2022, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa.


Chúng tôi : Nguyễn Minh Quang - CCCD: 001060007074;


Phạm Thị Kim Nga - CCCD: 001166008635.


Có đánh mất một số giấy tờ sau:


- Hợp đồng mua bán nhà số 16/LK5-14/HDMB-TH ký ngày 24/10/20217; Văn bản tặng cho hợp đồng mua bán nhà lần 1 do công ty CPĐT PT Nhà Thái Hưng xác nhận ngày 16/08/2018.

TÌM GIẤY TỜ THẤT LẠC


Vào khoảng thời gian tháng 10 năm 2022, tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa.


Chúng tôi : Nguyễn Minh Quang - CCCD: 001060007074;


Phạm Thị Kim Nga - CCCD: 001166008635.


Có đánh mất một số giấy tờ sau:


- Hợp đồng mua bán nhà số 16/LK5-14/HDMB-TH ký ngày 24/10/20217; Văn bản tặng cho hợp đồng mua bán nhà lần 1 do công ty CPĐT PT Nhà Thái Hưng xác nhận ngày 16/08/2018.


- Các biên lai, hóa đơn, mua bán nộp tiền nhà ở cho công ty gồm: Hóa đơn GTGT số 0000525 ngày 14/12/2016; Hóa đơn GTGT số 0001967 ngày 05/10/2017; Hóa đơn GTGT số 0002855 ngày 10/12/2018; Hóa đơn GTGT số 0003052 ngày 19/04/2019.


Ai nhặt được, cho chúng tôi xin lại. chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.


Thông tin liên lạc: Nguyễn Ngọc Khuê - SĐT: 0904050973.


LIÊN HỆ QUẢNG CÁO


ÑT:(0258). 3817979 Email: quangcaobkh@