10:11, 15/11/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo


1. Kể từ ngày 08/11/2022, Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường & Tư Vấn Phát Triển NBB; Mã số thuế: 4201439838; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 08/11/2022, Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường & Tư Vấn Phát Triển NBB; Mã số thuế: 4201439838; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: 130 Nguyễn Chích, Phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


2. Kể từ ngày 08/11/2022, Công ty TNHH TV - XD Trung Tín; Mã số thuế: 4201703472; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


3. Kể từ ngày 09/11/2022, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Khang Việt Hưng; MST: 4201638022; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: QL26, thôn Phong Ấp, Xã Ninh Bình, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


4. Kể từ ngày 09/11/2022, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Mỹ Á; MST: 4200697554; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Mỹ Á, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


5. Kể từ ngày 09/11/2022, Công ty TNHH Kỹ thuật K-H; MST: 4201885078; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Tân Quang, Xã Ninh Quang, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


6. Kể từ ngày 09/11/2022, Công ty TNHH NH An Bình; MST: 4201885670; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố 5, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


7. Kể từ ngày 09/11/2022, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại DPT; MST: 4201857585; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 14 đường Trần Quốc Tuấn, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


8. Kể từ ngày 09/11/2022, Công ty TNHH Một thành viên Quảng cáo Tấn Hoàng; MST: 4201652404; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ Dân Phố số 10, Thị trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


9. Kể từ ngày 11/11/2022, Công ty TNHH Nhật Nguyên Khánh Hòa; Mã số thuế: 4201897644; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: thôn Đảnh Thạnh, xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.


10. Kể từ ngày 11/11/2022, Công ty TNHH TV XD Tín Phát KH; Mã số thuế: 4201933980; Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường 16, thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không được sử dụng hóa đơn đã đăng ký trên hệ thống cơ quan thuế quản lý.