11:01, 06/01/2022

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

1. Kể từ ngày 23/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/21P, từ số 0000073 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quảng Cáo và Tổ Chức Sự Kiện Tuổi Trẻ, mã số thuế: 4201755128, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 373 Ngô Đến, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

1. Kể từ ngày 23/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TT/21P, từ số 0000073 đến số 0000500 của Công ty TNHH Quảng Cáo và Tổ Chức Sự Kiện Tuổi Trẻ, mã số thuế: 4201755128, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 373 Ngô Đến, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 27/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HQ/11P, từ số 0000107 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng HQ, mã số thuế: 4201135798, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 291 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 28/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000050 đến số 0000100 của Công ty Cổ phần Thủy sản Xanh Nha Trang, mã số thuế: 4200356699, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 45 đường Trường Sơn, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 29/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HP/19P, từ số 0000009 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Huy Phát, mã số thuế: 4201847957, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 128/8 Thôn 4, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 29/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn QA/18E, từ số 0000047 đến số 0000300 của Công ty TNHH TMDV Cơ khí Quỳnh Anh, mã số thuế: 4201484397, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đội 2 Lương Phước, xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 29/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/10P, từ số 0000143 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng ADC, mã số thuế: 4200451159, địa chỉ trụ sở kinh doanh: A1.26 Hai Bà Trưng, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 31/12/2021, loại hóa đơn bán hàng, ký hiệu mẫu 02GTTT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AE/15P, từ số 0098966 đến số 0099000 của Ông Trương Quang Thiện, mã số thuế: 4200245325, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 48 đường 2/4, phường Vạn Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 15/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0000038 đến số 0000039 của Công ty TNHH Kiến trúc H&A, mã số thuế: 4201256986, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 93 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 21/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TS/18P, từ số 0000096 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM Kỹ thuật Điện lạnh Tuyết Sơn , mã số thuế: 4201629028, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58 Lạc Thiện, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 24/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn SD/11P, từ số 0000977 đến số 0001000 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn SD/15P, từ số 0000001 đến số 0002000 của Công ty Cổ phần Sông Đà - Nha Trang , mã số thuế: 4200719977, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 06 đường Bãi Dương, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 28/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TN/17P, từ số 0000934 đến số 0000935 của Công ty TNHH Thanh Niên Cam Ranh, mã số thuế: 4201446320, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Sân vận động Cam Ranh - Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lợi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 28/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn VT/20E, từ số 0000004 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tín Vạn Thành, mã số thuế: 4201874816, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Thanh Minh, thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 31/12/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TP/20E, từ số 0000055 đến số 0000056 của Công ty Cổ phần Cơ khí Tri Phát, mã số thuế: 4201646175, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.