Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 17/12/2021, 23:32 [GMT+7]

1. Kể từ ngày 16/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn RM/16P, từ số 0000286 đến số 0000487 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn DT/18E, từ số 0003403 đến số 0010000 của Công ty Cổ phần Khách sạn Bến Du Thuyền, mã số thuế: 4201390847, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 17/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TC/16P, từ số 0000457 đến số 0000500 của Công ty TNHH Tín Corp, mã số thuế: 4201685022, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 19 Hát Giang, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 17/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn NT/20P, từ số 0000090 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kiểm soát dịch hại Nha Trang, mã số thuế: 4201733780, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 3/6 Đắc Thành, Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 17/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TS/18P, từ số 0000096 đến số 0000250 của Công ty TNHH TM Kỹ thuật Điện lạnh Tuyết Sơn, mã số thuế: 4201629028, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 58 Lạc Thiện, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 26/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TP/20E, từ số 0000038 đến số 0000750 của Công ty Cổ phần Cơ khí Trí Phát, mã số thuế: 4201646175, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Quang Thạnh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 26/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn VT/17P, từ số 0000645 đến số 0001500 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn VT/20E, từ số 0000093 đến số 0000200 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Tiến, mã số thuế: 4201297358, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 193 Lạc Long Quân, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 30/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DC/18P, từ số 0000060 đến số 0000150 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng DCONS, mã số thuế: 4201774561, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 22 Sông Cái, thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 30/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn HD/20E, từ số 0000374 đến số 0002000 của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Khang Hà Dung, mã số thuế: 4201809133, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Đông Dinh, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 18/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000172 đến số 0000173 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 23/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000223 đến số 0000229 của Công ty TNHH Thiên Quang, mã số thuế: 4200700704, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 29/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000174 đến số 0000175 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 30/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TP/19P, số 0000050 của Công ty TNHH Vận tải Thành Phát, mã số thuế: 4201185647, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích