Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Sáu, 19/11/2021, 23:17 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 19/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HN/11P, từ số 0000335 đến số 0000500 của Công ty TNHH Hai On, mã số thuế: 4200691168, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 250/11 đường Lương Đình Của, xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 04/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn VN/18P, từ số 0000009 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tân Tiến VN, mã số thuế: 4201796741, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, Đông Môn 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 04/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TH/21E, từ số 0000018 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điện Thăng Hoa, mã số thuế: 4201567276, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 05 tổ 27, thôn Trường Lạc, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 08/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AT/17P, từ số 0000075 đến số 0000250 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AT/20E, từ số 0000001 đến số 0001000 của Công ty TNHH TM-XD An Thịnh, mã số thuế: 4201745715, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 08/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn DP/17P, từ số 0000019 đến số 0000050 của Công ty TNHH TM DV Xây dựng Diệp Phát, mã số thuế: 4201749251, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 18 thôn Võ Kiện, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 09/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HA/19P, từ số 0000020 đến số 0000250 của Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Ân, mã số thuế: 4201835302, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 35 Tố Hữu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 21/10/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn GP/19E, số 0000123 của Công ty TNHH Cơ Khí Gia Phạm, mã số thuế: 4201693094, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 08/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, số 0000053 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 08/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, số 0000282 của Công ty Cổ phần Công nghệ H2Soft, mã số thuế: 4201687453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 38/1 đường Đồi 82, Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngoc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 10/11/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn QV/17E, từ số 0000114 đến số 0000117 của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Quang Vinh Nt, mã số thuế: 4201740474, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 16 tổ 17 Trường Phúc, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích