Thông báo "V/v: Thất lạc giấy chứng nhận bảo hiểm"

Thứ Tư, 22/12/2021, 23:03 [GMT+7]

Thông báo

Thông báo “V/v: Thất lạc giấy chứng nhận bảo hiểm”


Trong thời gian vừa qua, do sơ xuất của Đại lý/Nhân viên của Công ty đã làm thất lạc một số quyển ấn chỉ xe máy, VCX qua ngân hàng gồm những seri sau:

 

 

Vậy, Công ty Bảo Minh Khánh Hòa xin thông báo toàn bộ những giấy chứng nhận bảo hiểm trên không có giá trị sử dụng và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những giấy chứng nhận trên. Nếu:


1. Tổ chức, cá nhân nào nhặt được xin liên hệ:


+ Công ty Bảo Minh Khánh Hòa;


+ Địa chỉ: Số 86 Quang Trung, Phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa;


+ Điện thoại: 02583 522.888 - 02583 521.555; Fax: 02583 522.000.


2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nào nhặt được và cố tình sử dụng giấy chứng nhận trên để trục lợi bảo hiểm thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.


3. Những khách hàng nào được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm có các số seri nêu trên, vui lòng liên hệ với trụ sở Bảo Minh gần nhất trên toàn quốc để được đổi lại giấy chứng nhận bảo hiểm khác.

 

.

các thông tin tiện ích