Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Chủ Nhật, 29/08/2021, 23:06 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO


1. Kể từ ngày 15/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0000984 đến số 0001000 của Công ty TNHH TV - XD Trung Tín, mã số thuế: 4201703472, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 26/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AK/11P, từ số 0098393 đến số 0098400 của Công ty TNHH TM SX Ngọc Thành Phát, mã số thuế: 4201783453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 208 Đồng Khởi, thôn Tây 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 26/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/16P, từ số 0000335 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thương mại Sơn Tài Phát, mã số thuế: 4201706057, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Lộc Tây 2, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 30/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn TT/19P, từ số 0000200 đến số 0000500 của Công ty TNHH T & T, mã số thuế: 4200570131, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 2150 Đại lộ Hùng Vương, phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 02/08/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn TP/19P, từ số 0000031 đến số 0000500 của Công ty TNHH Vận tải Thành Phát, mã số thuế: 4201185647, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Nghĩa Bình, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 02/08/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000101 đến số 0000250 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xây Dựng Giao Thông Khánh Hòa, mã số thuế: 4201593318, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ 5, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 02/08/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn DT/16P, từ số 0001498 đến số 0002500 của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế - Xây dựng Định Tường, mã số thuế: 4201171186, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 đường Pi Năng Xà A, thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 02/08/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TP/17P, từ số 0000231 đến số 0001500 của Công ty TNHH TM & ĐT Thắng Phát, mã số thuế: 4201570342, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Võ Cang, xã Khánh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 03/08/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn KD/19E, từ số 0000176 đến số 0000300 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa, mã số thuế: 4200541959, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 248 Thống Nhất, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích