Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 21/07/2021, 12:26 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ ngày 24/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000167 đến số 0000250 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813,địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành  phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2. Kể từ ngày 25/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000509 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Pcb, mã số thuế: 4201564934, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hương lộ 39, đội 4, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3. Kể từ ngày 28/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn PD/13P, từ số 0000459 đến số 0000500 của Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí và Xây dựng Phú Đạt, mã số thuế: 4201417792, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17/90A Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn HH/13P, từ số 0000040 đến số 0000500 của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Hà, mã số thuế: 4201569273, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 17 đường B5 khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


5. Kể từ ngày 02/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/17P, từ số 0000028 đến số 0000250 của Công ty TNHH Cơ Khí Hưng Phát Cam Ranh, mã số thuế: 4201738972, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phú Lộc, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


6. Kể từ ngày 02/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn ML/19P, từ số 0000189 đến số 0000500 của Công ty TNHH Giải trí Mạnh Linh, mã số thuế: 4201707607, địa chỉ trụ sở kinh doanh: NV 17-24 Khu đô thị Phước Long B, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


7. Kể từ ngày 07/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/16P, từ số 0000282 đến số 0000500 của Công ty Cổ phần Công nghệ H2Soft, mã số thuế: 4201687453, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 38/1 đường Đồi 82, Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngoc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


8. Kể từ ngày 07/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/19E, từ số 0000019 đến số 0001000 của Công ty TNHH Dịch vụ Bất Động Sản Mozaland  Nha  Trang,  mã  số  thuế:  4201829796,  địa  chỉ  trụ  sở  kinh  doanh:  103  Hoàng  Hoa  Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


9. Kể từ ngày 12/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa  đơn  KT/18P,  từ  số  0000106  đến  số  0000250  của  Công  ty  TNHH  Xây  dựng  và  Cơ  điện Khang Trang, mã số thuế: 4201767194, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


10. Kể từ ngày 12/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0000038 đến số 0000500 của Công ty TNHH Kiến trúc H&A, mã số thuế: 4201256986, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 93 Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


11. Kể từ ngày 17/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa  đơn  AA/20E,  từ  số  0000196  đến  số  0001500  và  loại  hóa  đơn  giá  trị  gia  tăng,  ký  hiệu  mẫu  01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/11P, từ số 0000683 đến số 0000700 của Công ty TNHH Đánh bắt và Chế Biến Thủy Sản Hoàng, mã số thuế: 4200688990, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Lô 74, Quốc lộ 1A, thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


12. Kể từ ngày 21/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TA/18P, từ số 0000051 đến số 0000052 của Công ty TNHH Tuấn Anh Nha Trang, mã số thuế: 4201728565, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


13. Kể từ ngày 23/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn 42AL/11P, từ số 0003462 đến số 0003500 của Công ty TNHH Tài Sang, mã số thuế: 4201161646,  địa  chỉ  trụ  sở  kinh  doanh:  Thôn  Quảng  Phúc,  xã  Cam  Thành  Nam,  thành  phố  Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


14. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/003, ký hiệu hóa đơn HA/18P, từ số 0001515 đến số 0001522 và loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn PL/20E, từ số 0000127 đến số 0000135 của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nha Trang, mã số thuế: 4200237638, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 180 Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


15. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn AA/14P, từ số 0000167 đến số 0000171 của Công ty TNHH Xây dựng HPC, mã số thuế: 4201610813, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


16. Kể từ ngày 30/06/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/002, ký hiệu hóa đơn AA/15P, từ số 0000509 đến số 0001000 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Pcb, mã số thuế: 4201564934, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Hương lộ 39, đội 4, thôn Bình Khánh, xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.


17. Kể từ ngày 09/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn TK/20E, từ số 0000025 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiết Kế và Xây Dựng 4D, mã số thuế: 4200667045, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 84 Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có giá trị sử dụng.

 

.

các thông tin tiện ích