Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa thông báo

Thứ Ba, 03/08/2021, 22:55 [GMT+7]

CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA THÔNG BÁO

1. Kể từ ngày 21/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn AA/19E, từ số 0001042 đến số 0002000 của Công ty TNHH Xây dựng Dũng Thành Công, mã số thuế: 4201818882, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 4, tòa nhà EMC, 62 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


2.  Kể từ ngày 21/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT0/001, ký hiệu hóa đơn NT/20E, từ số 0000006 đến số 0001000 của Công ty TNHH Môi trường - Xây dựng Nha Trang Xanh, mã số thuế: 4201153518, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 214 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


3.  Kể  từ  ngày  21/07/2021,  loại  hóa  đơn  giá  trị  gia  tăng,  ký  hiệu  mẫu  01GTKT0/002,  ký   hiệu hóa đơn BM/20E, từ số 0000026 đến số 0001988 của Công ty TNHH Brain Media, mã số thuế: 4201797093, địa chỉ trụ sở kinh doanh: Tầng 1, tòa nhà Ibeach, 25 Lê Lợi, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.


4. Kể từ ngày 22/07/2021, loại hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu mẫu 01GTKT3/001, ký hiệu hóa đơn TQ/10P, từ số 0000223 đến số 0000500 của Công ty TNHH Thiên Quang, mã số thuế: 4200700704, địa chỉ trụ sở kinh doanh: 10 Hồng Bàng, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không còn giá trị sử dụng.

.

các thông tin tiện ích