11:05, 10/05/2022

Bố cáo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng công chứng

Văn phòng Công chứng Ngô Văn Hoàn được thành lập theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng và đã được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng số 08/TP-ĐKHĐ-CC ngày 18/04/2022.

BỐ CÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG


Văn phòng Công chứng Ngô Văn Hoàn được thành lập theo Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng và đã được Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng số 08/TP-ĐKHĐ-CC ngày 18/04/2022.


Địa chỉ trụ sở: Căn hộ số 3C, tầng trệt thuộc Chung cư CT2, Khu đô thị VCN Phước Hải, phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Công chứng viên đăng ký hành nghề tại Văn phòng Công chứng Ngô Văn Hoàn gồm có:


1. Ông Ngô Văn Hoàn, Trưởng Văn phòng là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 18/04/2022 của Sở Tư pháp;


2. Ông Trần Khánh Bình, Công chứng viên hợp danh là Công chứng viên được bổ nhiệm theo Quyết định số 1772/QĐ-BTP ngày 27/10/2020 của Bộ Tư pháp