11:11, 17/11/2021

Công ty Bảo Minh Khánh Hòa thông báo

Công ty Bảo Minh Khánh Hòa đã chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Hoàng Thị Yến theo Quyết định số 0299/2021-BMKH/TCNS từ ngày 01/11/2021.

Thông báo


Công ty Bảo Minh Khánh Hòa đã chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Hoàng Thị Yến theo Quyết định số 0299/2021-BMKH/TCNS từ ngày 01/11/2021.


Mọi giao dịch của Quý Khách hàng với Bà Hoàng Thị Yến kể từ ngày 01/11/2021 Công ty Bảo Minh Khánh Hòa không chịu trách nhiệm.


Trân trọng cảm ơn!