Công ty Bảo Minh Khánh Hòa thông báo

Thứ Tư, 17/11/2021, 23:10 [GMT+7]

Thông báo


Công ty Bảo Minh Khánh Hòa đã chấm dứt hợp đồng lao động với Bà Hoàng Thị Yến theo Quyết định số 0299/2021-BMKH/TCNS từ ngày 01/11/2021.


Mọi giao dịch của Quý Khách hàng với Bà Hoàng Thị Yến kể từ ngày 01/11/2021 Công ty Bảo Minh Khánh Hòa không chịu trách nhiệm.


Trân trọng cảm ơn!

.

các thông tin tiện ích