10:12, 15/12/2021

Thông báo về việc sự cố đục nước do sửa chữa tuyến ống D700 đường 23/10

Đêm qua (14/12/2021), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành sửa chữa tuyến ống D700 tại khu vực Cầu Dứa, đường 23/10, nên một số khu vực trên địa bàn thành phố Nha Trang nước bị đục. 
 

THÔNG BÁO
 
Về việc sự cố đục nước do sửa chữa tuyến ống D700 đường 23/10
                  
 
Kính gửi: Quý Khách hàng
 
           
Đêm qua (14/12/2021), Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa tiến hành sửa chữa tuyến ống D700 tại khu vực Cầu Dứa, đường 23/10, nên một số khu vực trên địa bàn thành phố Nha Trang nước bị đục. 
 
Công ty đang tập trung nguồn lực để tiến hành súc xả các tuyến ống cấp nước bị ảnh hưởng.
 
Kính mong quý khách hàng thông cảm. 
 
Kính đề nghị quý khách hàng xả nước trước khi sử dụng./.