10:09, 22/09/2014

Thông báo về giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh

Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10-9-2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo như sau:

Thông báo

Về giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh

Thực hiện Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 10-9-2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về giá tiêu thụ nước sinh hoạt trên địa bàn TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh.

Công ty cổ phần cấp thoát nước Khánh Hòa thông báo như sau:

  1. Biểu giá nước sạch cung cấp đến đồng hồ đo nước:

Các mức sử dụng nước sinh hoạt

Đơn giá (đồng/m3)

Sinh hoạt 1: Từ 01 đến 10m3 đầu tiên/hộ/tháng

4.600

Sinh hoạt 2: Trên 10m3 – 20m3/hộ/tháng

6.300

Sinh hoạt 3: Trên 20m3 – 30m3/hộ/tháng

6.900

Sinh hoạt 4: Trên 30m3 /hộ/tháng

8.900

 

Các đối tượng/ mục đích sử dụng nước sinh hoạt

Đơn giá (đồng/m3)

- Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

7.200

- Bệnh viện, cơ sở y tế

7.200

- Phục vụ mục đích công cộng

7.200

- Hoạt động sản xuất vật chất

8.900

- Kinh doanh dịch vụ

10.500

  1. Giá nước sạch nói trên đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuể tài nguyên nước, tiền dịch vụ môi trường rừng, chi phí lắp đặt đồng hồ và ống nhánh đến hộ sử dụng nước theo Nghị định số 117/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
  2. Giá nước sạch nói trên chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
  3. Thời gian thực hiện kể từ kỳ phát hành hóa đơn thu tiền nước tháng 9 năm 2014.