12:05, 06/05/2014

Thông báo dịch vụ mới

Nhằm góp phần vào chương trình cải cách hành chính, mang đến tiện ích giảm thời gian chờ đợi, chi phí đi lại cho người dân, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa triển khai dịch vụ:

THÔNG  BÁO DỊCH VỤ MỚI

Nhằm góp phần vào chương trình cải cách hành chính, mang đến tiện ích giảm thời gian chờ đợi, chi phí đi lại cho người dân, Bưu điện tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa triển khai dịch vụ:


Chuyển phát Hồ sơ Giấy phép lái xe

Từ ngày 5-5-2014 tại Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa - số 04 Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, người dân có nhu cầu chỉ cần:

Đăng ký sử dụng dịch vụ tại Bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải.

Bưu điện sẽ phát kết quả Hồ sơ Giấy phép lái xe  đến địa chỉ theo yêu cầu.

  1. Mức phí và chỉ tiêu thời gian:

 

 

STT

 

Khu vực phát

Thời gian phát kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở GTVT

Mức phí (đồng)/bộ hồ sơ

Tại

Trung tâm

Tại các xã, phường

còn lại

1

Thành phố Nha Trang

Sau 1 ngày

Sau 1,5 ngày

25.000

 

2

Các huyện/thị/thành phố:

Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh,  Ninh Hòa, Vạn Ninh.

Sau 1 ngày

Sau 1,5 ngày

3

Huyện: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh

Sau 2 ngày

Sau 2,5 ngày

4

Bộ hồ sơ phát sinh thêm có cùng địa chỉ nhận

12.500

2. Thủ tục phát:

-  Bưu gửi Hồ sơ Giấy phép lái xe được chuyển phát đến địa chỉ khách hàng, đồng thời người nhận phải giao lại Giấy biên nhận của Sở Giao thông vận tải cho Bưu tá.

-  Trường hợp người có tên trên bưu gửi Hồ sơ Giấy phép lái xe đi vắng, Bưu tá có thể phát cho người nhận thay nhưng phải có Giấy biên nhận để giao lại cho Bưu tá.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

  • Bộ phận một cửa Sở Giao thông vận tải, số điện thoại (058) 3816902 .
  • Bưu điện Trung tâm Nha Trang, số điện thoại (058) 3821271.

                                                                                                      BƯU ĐIỆN TỈNH KHÁNH HÒA