06:09, 14/09/2013

Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần khai trương Phòng khám cơ sở 2

- Địa điểm: Số 9 Sinh Trung, Nha Trang


- Thời gian hoạt động: Từ ngày 16-9-2013


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ....

Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần thông báo


Khai trương Phòng khám cơ sở 2


- Địa điểm: Số 9 Sinh Trung, Nha Trang


- Thời gian hoạt động: Từ ngày 16-9-2013


+ Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ


+ Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút


- Các nội dung hoạt động tại phòng khám:


+ Khám và chẩn đoán bệnh đối với các biểu hiện khác thường như nói chuyện không nhìn vào mắt người đối diện; không giao tiếp với bạn cùng lứa; có những hành vi, cử chỉ lặp đi lặp lại; tăng động quá mức; chậm phát triển tâm thần; nói xàm; có những biểu hiện kỳ lạ; lo lắng, lo sợ; trầm buồn; giảm trí nhớ…


+ Thực hiện các loại test trí tuệ và tâm lý


+ Tư vấn dự phòng


+ Liệu pháp tâm lý và can thiệp trị liệu.