16:32, 07/12/2023

Trường Đại học Nha Trang thông báo thi tuyển viên chức năm 2023

Trường Đại học Nha Trang tổ chức thi tuyển viên chức năm 2023 để tuyển dụng 37 giảng viên và 16 viên chức hành chính.

Yêu cầu về tiêu chuẩn và các vị trí tuyển dụng xem cụ thể trên trang web của Trường Đại học Nha Trang (xem tại đây: https://ntu.edu.vn/thong-bao/thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2023-)

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang

Thời hạn nhận hồ sơ:  30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo (đến 17h00 ngày 06/01/2024).

Chi tiết xin liên hệ Phòng Tổ chức - Nhân sự, Trường Đại học Nha Trang, điện thoại: 0258.2220717 (trong giờ hành chính), hoặc email: tochuc@ntu.edu.vn